LT  |  EN
E-health

Publications

Dainora BielskytėDanguolė Jankauskienė TEISUMASKAIP SVARBIAUSIAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSAVIMO PRINCIPAS (daugiau informacijos leidinyje Sveikatos politika ir valdymas http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/spv/apie_leidini/)

Kęstutis Štaras, Monika Mačiulienė, Viktorija Stokaitė INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮTAKA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMUI (daugiau informacijos leidinyje Sveikatos politika ir valdymas http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/spv/apie_leidini/)

D.Jankauskienė, A.Jakubčionytė - "Sveikatos politika ir valdymas": "Sveikatos priežiūros įstaigų personalo dalyvavimas E.sveikatos sistemoje"

D.Štitilis - "Sveikatos politika ir valdymas“: „Elektroninis sveikatos įrašas ir teisinė aplinka: esama situacija bei problemos“

R.Rotomskienė, R.Tamošiūnaitė - "Socialinės technologijos": "Suinteresuotosios pusės e.sveikatos plėtros procese: teorija ir užsienio šalių praktinė patirtis" (https://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/)

B.Pitrėnaitė-Žilėnienė, B.Mikulskienė - "Sveikatos politika ir valdymas": "Suinteresuotųjų požiūrio į E.sveikatos elementus kokybinė diagnostika"

Jankauskienė, Danguolė. Integrated transformations of e-Health development-the perspective of stakeholder networks// ICIE-2014 : paper in the 2nd international conference on innovation and entrepreneurship hosted by the Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA) Bangkok University, Thailand : 6-7 February 2014 / edited by Vincent Ribière and Lugkana Worasinchai. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISSN 2049-6834. ISBN 9781909507937, P. 346-349. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 03S]

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė; Mikulskienė, Birutė; Jankauskienė, Danguolė. Tracking the influence of knowledge sharing on innovations in healthcare : the case of development of e-health in Lithuania // ICIE-2014 paper in the 2nd international conference on innovation and entrepreneurship hosted by the Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI‐SEA) Bangkok University, Thailand : 6-7 February 2014 / edited by Vincent Ribière and Lugkana Worasinchai. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISSN 2049-6834. ISBN 9781909507937. P. 349-352. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 03S]

A.Skaržauskienė, M.Mačiulienė, V.Stokaitė, T.Valys Empowering patients and professionals: case of Lithuanian e-health system. Conference Proceedings: 11th International Academic Conference, Reykjavik. ISBN 978-80-87927-03-8, IISES. http://proceedings.iises.net/index.php?action=proceedingsIndexConference&id=3&page=3
 
A.Skaržauskienė, R.Tamošiūnaitė Social Media and E-health Development in Lithuania. The proceedings of the European Conference on Social Media ECSM 2014, University of Brighton UK. E-book ISBN: 978-1-910309-28-5. E-book ISSN: 2055-7221. Book version ISBN: 978-1-910309-28-5. Book Version ISSN: 2055-7213. CD Version ISBN: 978-1-910309-30-8.Project \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-029 is funded by the European Social Fund under the Global Grant measure.