LT  |  EN
E-sveikata

Apie projektą

Nuolat modernėjančios technologijos veržiasi į kasdieninį socialinį- ekonominį gyvenimą turėdamos ir darydamos didelę įtaką jo kokybei. Sveikatos apsaugos sektorius vis labiau tampa priklausomos nuo informacinių ir ryšių technologijų, padedančių plėtoti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. Lietuvos Respublikos elektroninės sveikatos sistemos 2009 – 2015 metų plėtros programa parengta siekiant subalansuoti esamas ir naujai atsirandančias informacinių ir ryšių technologijų diegimo galimybes, nacionalines bei globalias tendencijas, artimiausio ir tolimesnio laikotarpio sveikatos apsaugos reikmes taip, kad būtų užtikrinta evoliucinė Lietuvos e. sveikatos sistemos plėtra, nuosekliai gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Plačiau »Pagal projektą ,,E-sveikatos plėtros integruotos tranformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva”
(projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-029)