LT  |  EN
E-sveikata

Monografija

E. sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva
Danguolė Jankauskienė, Birutė Mikulskienė, Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė, Aelita Skaržauskienė, Darius Štitilis, Rasa Rotomskienė, Kęstutis Štaras, Monika Mačiulienė, Vaida Pukinaitė, Viktorija Stokaitė, Rūta Tamošiūnaitė
 


Pagal projektą ,,E-sveikatos plėtros integruotos tranformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva”
(projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-029)