LT  |  EN
E-sveikata

Naudingos nuorodos

Mykolo Romerio universiteto leidžiamas periodinis recenzuojamas mokslo darbų leidinys „Sveikatos politika ir valdymas“ http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/spv/apie_leidini/

Interneto portalas, siekiantis pažadinti lietuvišką sveikatos apsaugą permainoms ir tobulėjimui http://pincetas.lt/

Lietuvos telemedicinos asociacija http://www.telemeda.lt/

Išankstinės pacientų registracijos portalas http://www.sergu.lt./

EHTEL - Europos sveikatos priežiūros telematikos asociacija http://www.ehtel.org/

Fondas "Sveikata internetu" (HON) http://www.hon.ch/

TTESB - Tarptautinė telemedicinos ir e.sveikatos bendrija http://www.isfteh.org/

E.sveikatos tyrimų centras http://www.utwente.nl/igs/ehealth/

E.sveikatos lyginamųjų tyrimų centro resursai http://kb.ehealth-benchmarking.eu/search.do

eHealth ERA – analizuoja nacionalines e-sveikatos infrastrutūras ir poltiką http://www.ehealth-era.org/

Good eHealth – ieško e.sveikatos gerosios praktikos pavyzdžių http://www.good-ehealth.org/

Scenarios4Health – vysto IKT pritaikymo sveikatos priežiūroje modelisu bei scenarijus siekiant įvertinti jų potencialų ekonominį poveikį http://www.scenarios4health.eu/Pagal projektą ,,E-sveikatos plėtros integruotos tranformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva”
(projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-029)