LT  |  EN
E-sveikata

Mokslo studija

D.Jankauskienė, R.Rotomskienė, R.Tamošiūnaitė, V.Stokaitė, M.Mačiulienė Sveikatos priežiūros darbuotojų ir gyventojų įtraukimo bei dalyvavimo e. sveikatos sistemoje mastas ir tendencijos Lietuvoje. Mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. 216 p. ISBN 978-9955-19-669-3 (spausdinta versija). ISBN 978-9955-19-670-9 (elektroninė versija). http://ebooks.mruni.eu/product/sveikatos-prieiros-darbuotoj-ir-gyventoj-traukimo-bei-dalyvavimo-e-sistemoje-mastas-tendencijos-lietuvoje.Pagal projektą ,,E-sveikatos plėtros integruotos tranformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva”
(projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-029)