LT  |  EN
E-sveikata

Tyrėjų grupė

 

 

Projekto vadovė prof.dr. Danguolė Jankauskienė

djank@mruni.eu

Tyrėja prof.dr.Aelita Skaržauskienė

aelita@mruni.eu

Tyrėja dr.Rasa Rotomskienė

rjuciute@mruni.eu

Tyrėjas dr. Kęstutis Štaras

kestutis.staras@pylimas.lt

Tyrėja prof.dr.Birutė Mikulskienė

birute.mikulskiene@mruni.eu

Tyrėja doc.dr.Birutė Pitrėnaitė

birute.pitrenaite@mruni.eu

Tyrėjas doc.dr.Darius Štitilis

stitilis@mruni.eu

Jaunesnioji mokslo darbuotoja Monika Mačiulienė

maciuliene@mruni.eu

Jaunesnioji mokslo darbuotoja Viktorija Stokaitė

v.stokaite@mruni.eu

Jaunesnioji mokslo darbuotoja Rūta Tamošiūnaitė

tamosiunaite.ruta@mruni.eu

Jaunesnioji mokslo darbuotoja Vaida Pūkinaitė

vaidapukinaite@gmail.com

Projekto administratorėLaura Zebleckienė

laura@mruni.eu
Pagal projektą ,,E-sveikatos plėtros integruotos tranformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva”
(projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-029)